Política de privacidad

Teresa Baró declara que tota la informació de les seves dades i les dades personals que rebi seran tractats de conformitat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Sense perjudici del previst en cadascun dels formularis de la Web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular de la Web al tractament de les seves Dades Personals per a la finalitat que en els mateixos s’indiquin. La titular de la Web incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer de la seva titularitat, degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades.

L’usuari o el seu representant podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant sol·licitud via correu electrònic a l’adreça info@teresabaro.com

La titular de la Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia.