Avís legal

Aquest web és propietat de Teresa Baró, amb NIF: 33879327M.

Les presents Condicions tenen com a objecte regular l’ús d’aquest Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per part d’aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular del Web pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les presents Condicions, i sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

L’accés al Website és responsabilitat única dels usuaris. L’accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre l’usuari i Teresa Baró. L’usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar aquest web per a activitats contràries a les lleis o en contra dels drets i interessos de tercers. En el cas d’exercir un ús incorrecte del web, l’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal iniciada per terceres persones contra el titular del web. L’usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que succeeixin de possibles reclamacions o accions legals. L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant l’editora, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per les accions dels seus usuaris.

Teresa Baró s’exclou de tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics i fallides telefòniques en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes. Teresa Baró està facultada per suspendre temporalment, sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita obtinguda en aquesta pàgina web són titularitat de Teresa Baró.

Els comentaris i opinions de cada usuari són propietat d’ells mateixos i Teresa Baró tampoc se’n fa responsable.

El titular del Web es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que siguin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament les esmentades condicions.